Tygernas priser är per dm (decimeter).
T.ex. vill Ni beställa 1 meter skriver man 10 i beställningsrutan. (1 meter = 10 decimeter)